Obszary szkoleń oraz doradztwa

Oferta szkoleń dla instytucji publicznych:

 • Język urzędowy – zasady poprawności językowej
 • Praca z agresywnym klientem w urzędzie
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Etykieta oraz dress code
 • Protokół dyplomatyczny
 • Komunikacja wewnątrz organizacji
 • Zarządzanie zespołem
 • Systemy ocen pracowniczych
 • I pomoc przedmedyczna

 

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw:

 • Strategia Błękitnego Oceanu
 • Design Thinking
 • Customer Development
 • Lean Startup
 • Business Model Canvas
 • Strategie zarządzania
 • Zarządzanie zespołem
 • Procesy coachingowe
 • I pomoc przedmedyczna

 

Oferta szkoleń dla osób prywatnych:

 • Kurs dla wychowawców wypoczynku
 • Kurs dla kierowników wypoczynku
 • Coaching
 • I pomoc przedmedyczna

 

Każde szkolenie możemy zrealizować w zamkniętej formule w siedzibie Klienta bądź naszych salach szkoleniowych.