Kursy dla wychowawców i kierowników

Kursy dla wychowawców wypoczynku:

TERMINY:

 • 17-19 kwietnia 2020 r. – Zielona Góra
 • 8-10 maja 2020 r. – Zielona Góra
 • 26-28 czerwca 2020 r. – Zielona Góra
 • 10-12 lipca 2020 r. – Zielona Góra

Formularz zgłoszeniowy:

 

Kurs dla kandydatów na wychowawców prowadzony przez Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” oraz Psycholog Agnieszka Jerzynek – coaching, szkolenia przygotowuje osoby pragnące pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach do wykonywania pracy wychowawcy. Szkolenie trwa 36 godzin lekcyjnych.

Kurs dla kandydatów na wychowawców trwa 36 godzin. Jest prowadzony zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18 poz. 102) oraz rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, które weszło w życie 1 marca 2010 r.

 

DLACZEGO WYBRAĆ WŁAŚNIE NAS?

 • doświadczeni trenerzy
 • szkolimy z pasją
 • dużo praktyki, ćwiczeń
 • konkretne przykłady z życia
 • dodatkowo program wzbogacony o zagadnienia dotyczące budowy własnego wizerunku jako wychowawcy oraz metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych na kolonii
 • mamy zgodę Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.: na prowadzenie kursów dla wychowawców i kierowników: KO.I.5632.2.2020.PD
 • Kurs prowadzimy we współpracy z firmą Psycholog Agnieszka Jerzynek – coaching, szkolenia

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest zaświadczenie o ukończeniu „Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”, które upoważnia do podjęcia pracy jako wychowawca na wszystkich obozach i koloniach. Absolwent kursu zostanie wpisany do rejestru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

– ukończone 18 lat

– wykształcenie minimum średnie (lub w trakcie szkoły średniej)

– predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

– dobry stan zdrowia

– wypełnienie zgłoszenia na kurs o oraz przesłanie na adres e-mail: info@contentum.com.pl

– wpłata zaliczki 50 zł w dniu przesłania zgłoszenia

 

CENA

250,00 zł/osoba

 

KURS GRATIS!!!!!!!!!

Chcesz zostać wychowawcą, ale w Twojej miejscowości nie są organizowane kursy? A może są, ale Ty chciałbyś uczestniczyć w szkoleniu za darmo?

Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” ma dla Ciebie ofertę darmowego kursu w Twojej miejscowości lub szkole.

 

CO ZROBIĆ, ŻEBY UCZESTNICZYĆ W KURSIE GRATIS?

 1. Jak najszybciej zadzwonić pod numer tel. 605 571 462 lub napisać na adres e-mail: info@contentum.com.pl i zgłosić potrzebę uczestnictwa w kursie.
 2. Poszukać wśród znajomych, w swojej szkole, 10 osób, które chciałyby ukończyć kurs dla kandydatów na wychowawców. Kandydaci muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie i 14 dni przed zaplanowaną datą kursu wpłacić 50 zł zaliczki (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM”). Pozostałą kwotę muszą wpłacić na konto przed rozpoczęciem kursu lub osobiście pierwszego dnia szkolenia.
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaznaczyć w nim, że jest się osobą starającą się o darmowe uczestnictwo. Dane osobowe w formularzu muszą być zgodne z danymi podanymi podczas pierwszego kontaktu w sprawie kursu gratis.
 4. Jeżeli spełnisz wszystkie podane wyżej warunki, będziesz uczestniczyć w kursie za darmo.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

 

Kursy dla kierowników wypoczynku:

TERMINY:

 • 17-18 kwietnia 2020 r. – Zielona Góra
 • 8-9 maja 2020 r. – Zielona Góra
 • 26-27 czerwca 2020 r. – Zielona Góra
 • 10-11 lipca 2020 r. – Zielona Góra

Instruktażowy kurs dla kierowników wypoczynku trwa 10 godzin dydaktycznych. Prowadzony jest zgodnie z programem zawartym w rozporządzeniu. Uczestnicy otrzymują certyfikat dający państwowe uprawnienia do pracy w charakterze kierownika na koloniach i obozach, a ich nazwiska zostają wpisane do ewidencji prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

CENA

300,00 zł/osoba

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

 

Dane do wpłaty zaliczki:

Psycholog Agnieszka Jerzynek – coaching, szkolenia
ul. Wyszyńskiego 117/10
65-536 Zielona Góra
Bank: mBank 36 1140 2004 0000 3902 7448 8516