Kursy dla wychowawców i kierowników

Dlaczego warto wybrać nas?

Sprawdź, z jakich powodów warto ukończyć kurs dla wychowawców i kierowników wypoczynku w CONTENTUM

Doświadczeni trenerzy

Szkolimy z pasją

Stale kontrolujemy jakość pracy osób, które prowadzą u nas zajęcia. Szkolimy z pasją.

Dużo praktyki, ćwiczeń

pracujemy warsztatowo

Wierzymy, że dzięki pracy warsztatowej zdobędziesz wiedzę, którą bez trudu przełożysz na praktykę.

Ciekawy program

mamy coś ekstra

Dodatkowo program wzbogacony o zagadnienia dotyczące budowy własnego wizerunku jako wychowawcy / kierownika oraz metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych na koloni.

Pozytywna opinia Kuratorium Oświaty

Masz gwarancję jakości

Mamy zgodę Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.: na prowadzenie kursów dla wychowawców i kierowników: KO.I.5632.2.2020.PD

Kursy dla wychowawców wypoczynku:

Kurs dla kandydatów na wychowawców prowadzony przez Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń „CONTENTUM” oraz Psycholog Agnieszka Jerzynek – coaching, szkolenia przygotowuje osoby pragnące pracować z dziećmi i młodzieżą na koloniach i obozach do wykonywania pracy wychowawcy. Kurs trwa 36 godzin dydaktycznych. Jest prowadzony zgodnie z programem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67; Dz. U. Nr 18 poz. 102) oraz rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, które weszło w życie 1 marca 2010 r.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Efektem pozytywnego ukończenia szkolenia jest zaświadczenie o ukończeniu „Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”, które upoważnia do podjęcia pracy jako wychowawca na wszystkich obozach i koloniach. Absolwent kursu zostanie wpisany do rejestru prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.


CENA 250,00 zł/osoba

Kursy dla kierowników wypoczynku:

Instruktażowy kurs dla kierowników wypoczynku trwa 10 godzin dydaktycznych. Prowadzony jest zgodnie z programem zawartym w rozporządzeniu. Uczestnicy otrzymują certyfikat dający państwowe uprawnienia do pracy w charakterze kierownika na koloniach i obozach, a ich nazwiska zostają wpisane do ewidencji prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. CENA 300,00 zł/osoba

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum średnie (lub w trakcie szkoły średniej)
  • predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą
  • dobry stan zdrowia
  • przesłanie zgłoszenia na kurs przez formularz z tej strony
  • wpłata zaliczki 50 zł w dniu przesłania zgłoszenia  

Dane do przesłania zaliczki:

Psycholog Agnieszka Jerzynek – coaching, szkolenia
ul. Wyszyńskiego 117/10 65-536 Zielona Góra
Bank: mBank 36 1140 2004 0000 3902 7448 8516

Formularz zgłoszeniowy:

    Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

    Przewiń do góry