Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – dostosowanie sposobu funkcjonowania instytucji do zapisów ustawy

Formuła zajęć

Wybierz formułę zajęć, która najbardziej Ciebie interesuje

Szkolenie zamknięte

Zrealizujemy to szkolenie w siedzibie Twojej instytucji na terenie całej Polski.

Formuła online

Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej. Możliwość rozmowy z trenerem i zadawania pytań.

E-learning

Zajęcia do samodzielnego wykonania na naszej platformie e-learningowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
  ze szczególnymi potrzebami.
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów:

 1. Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia.

Dostosowanie sposobu funkcjonowania urzędu do zapisów Ustawy:

 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – analiza zapisów ustawy w perspektywie dostępności urzędów dla klientów ze szczególnymi potrzebami.
 2. Określenie katalogu klientów ze szczególnymi potrzebami w urzędzie.
 3. Proksemika pomieszczenia:

– katalog barier

– techniczne dostosowanie powierzchni urzędu do obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami;

– uniwersalne projektowanie nowych rozwiązań – jako instrument realizacji dostępności; zasady uniwersalnego projektowania (elastyczność użycia, dostępność
i czytelność informacji, niski poziom wysiłku fizycznego, odpowiednie wymiary
i przestrzeń, prosta i intuicyjna obsługa, tolerancja dla błędów);

– racjonalne usprawnienia w usuwaniu istniejących barier;

4. Cztery płaszczyzny mające wpływ na obsługę klienta w urzędzie:

– płaszczyzna architektoniczna;

– płaszczyzna proceduralna;

– płaszczyzna informacyjna;

– płaszczyzna wizerunkowa.

5. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

– w zakresie dostępności architektonicznej – windy, korytarze, klatki schodowe, ciągi piesze w budynku – dostosowanie do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, korzystających z kul, lasek, pomocy ortopedycznych, osób starszych, osób z wózkami dziecięcymi, osób mających problemy z poruszaniem się;

– w zakresie dostępności cyfrowej – uregulowania wynikające z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

– w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku (np. plan, schemat, oznaczenia kierunkowe) i dotykowy (np. tyflomapa, makieta, fakturowe ścieżki prowadzące)  lub głosowy (informacja w urządzeniu typu infokiosk, infomat, nagranie audio na stronie internetowej), które umożliwią np. osobie niewidomej samodzielne zorientowanie się w zakresie możliwości dotarcia do danego pomieszczenia.

– dostęp alternatywny

6. Obowiązki sprawozdawcze:

– raporty o stanie dostępności.

7. Proces certyfikacji dostępności (jeśli dotyczy jednostki):

– audyt dostępności;

– minimalne wymagania;

– etapy procesu certyfikacji;

– certyfikat – okres ważności oraz jego elementy;

– wymagania dla podmiotów, które otrzymały certyfikat;

– opłaty.

8. Koordynator ds. dostępności:

– zadania koordynatora ds. dostępności;

– analiza stanu zapewnienia dostępności;

– publikacja informacji nt dostępności jednostki.

9. Postępowanie skargowe:

– wniosek o zapewnienie dostępności; podmioty uprawnienie do jego składania;

– termin na zapewnienie dostępności;

– skarga na brak dostępności;

– postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON

Cennik

Wybierz formułę zajęć, która najbardziej Ciebie interesuje

Szkolenie zamknięte

Prześlij przez formularz kontaktowy zapytanie
o wycenę.

Formuła online

449 zł /os.

E-learning

299,00 zł / os.

Cena zawiera

Formuła online

E-learning

Formularz zgłoszeniowy:

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

  Przewiń do góry